573 10 20 10 | 509 214 785 kontakt@graniteland.pl

Hydrofobizacja

Co to jest hydrofobizacja ?

Woda jest jednym z bardziej destruktywnych czynników wpływających na trwałość wszystkich kamieni budowlanych. Uważana jest za głównego wroga architektury kamieniarskiej. Na jej działanie narażone są głównie elementy kamienne stosowane w budownictwie zewnętrznym, gdzie wystawione są na bezpośrednie działanie deszczu, gradu, śniegu, mgły oraz wód gruntowych. Ilość absorbowanej przez kamień wody zależy od jego nasiąkliwości czyli zdolności do pochłaniania i zatrzymywania w przestrzeni porowej wody. Jednymi ze skał o najmniejszych nasiąkliwościach są np. skały magmowe, których ziarna są mocno upakowane, nie tworząc pustych przestrzeni pomiędzy nimi. Najgorzej wpływ wody znoszą materiały kamienne porowate. O charakterze porowatości decyduje nie tylko ilość porów, ale również w bardzo znacznym stopniu ich wielkość i kształt. Ten sam stopień porowatości może mieć skała o niewielkiej ilości dużych porów, jak i skała z mnóstwem drobnych porów, podczas gdy własności techniczne, jak nasiąkliwość czy wytrzymałość na zamarzanie będzie się bardzo różniła.

Hydrofobizacja

Jest to proces nadawania powierzchniom materiałów hydrofilowych, tj. zdolnych do wchłaniania wody, własności hydrofobowych, tj. zdolnych do odpychania wody. Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów. W przypadku kamienia hydrofobizację przeprowadza się w celu utworzenia powierzchni niezwilżalnej, aby uniemożliwić przenikanie i podciąganie kapilarne wody.

Przed omówieniem zabiegu hydrofobizacji na początku należy najpierw przybliżyć na czym polega ten proces. Na to, czy ciało jest hydrofobowe czy hydrofilowe wskazuje skrajny kąt zwilżania ciała. Naniesiona na powierzchnię ciała kropla cieczy tworzy z nim pewien kąt. Występuje on pomiędzy powierzchnią ciała stałego i styczną do powierzchni cieczy poprowadzoną przez punkt styku. Utworzony kąt jest miarą hydrofilowości lub hydrofobowości (W. Domasłowski, 1975). Rysunek poniżej przybliża graficznie pojęcie skrajnego kąta zwilżania.

Skrajny kąt zwilżania

Skrajny kąt zwilżania

A.)  Powierzchnia w tym przypadku jest hydrofilowa, zdolna do wchłaniania wody. Zwilża powierzchnię ciała stałego, i tworzy mały kąt zwilżania.

B.) Tutaj kropla wody nie rozlewa się i tworzy średniej wielkości kąt zwilżania. Jest to powierzchnia wykazująca średnią hydrofobowość.

C.) Kąt zwilżania jest tutaj duży, powierzchnia jest hydrofobowa, niezwilżalna. Środki hydrofobizujące dążą do uzyskania przez impregnowany materiał właśnie takiej powierzchni.

Większość skał jest hydrofilowa. Jest to spowodowane porowatością kamienia.

Hydrofobizacja kamienia jest procesem zabezpieczającym obiekty budowlane zbudowane z surowców naturalnych przed szkodliwym działaniem wody. Ze względu na znikome zmiany w wyglądzie na impregnowanej powierzchni lub ich brak procesowi hydrofobizacji można poddawać wszystkie obiekty, również zabytkowe dzieła architektoniczne. W procesie tym nadaje się materiałom hydrofilowym (wodolubnym, czyli zdolnym do wchłaniania wody), własności hydrofobowe (niezwilżane, odpychające cząstki wody) co zostało przedstawione poniżej.

działania silikonowego impregnatu hydrofobowego

działanie silikonowego impregnatu hydrofobowego

Na fotografii przedstawiono efekt działania silikonowego impregnatu hydrofobowego na kamieniu naturalnym
prawa strona – woda utrzymuje się na powierzchni, kamień jest zaimpregnowany
lewa strona – woda wniknęła w podłoże, widoczne ciemniejsze plamy wilgoci.

Zabieg hydrofobizacji przeprowadza się głównie dla obiektów ulokowanych na zewnątrz, gdzie są narażone na bezpośrednie działanie wody atmosferycznej. Szczególnie pożądana jest hydrofobizacja kamienia zastosowanego w obszarach silnie uprzemysłowionych. Nowoczesne środki do hydrofobizacji działają poprzez wytworzenie niezwilżanej powłoki na powierzchni kamienia – w przypadku kamieni nieporowatych, a w przypadku porowatych środki wnikają dodatkowo w głąb porów.

Środek do hydrofobizacji musi mieć podane przez producenta cechy identyfikacyjne i właściwości techniczne. Do wymaganych cech identyfikacyjnych, zaliczono: wygląd zewnętrzny preparatu, jego stan skupienia, zabarwienie i wygląd preparatu po rozcieńczeniu wodą lub innym rozpuszczalnikiem. Nie dopuszcza się występowania w preparacie rozwarstwień i obcych zanieczyszczeń. Producent musi podać gęstość preparatu w określonych warunkach, temperaturę zapłonu preparatu oryginalnego i po ewentualnym rozcieńczeniu go rozpuszczalnikiem organicznym (R. Krzywobłocka – Laurów, 2003).

Po wykonaniu zabiegu hydrofobizacji powierzchni elementów kamiennych ważnym wymogiem jest, by ich powierzchnia nie wykazywała zmian widocznych gołym okiem w porównaniu do wyglądu przed zabiegiem impregnacji.

Rolą dobrego środka do impregnacji strukturalnej jest stworzenie warstwy nieprzepuszczalnej dla wody czyli mającej bardzo dobre właściwości hydrofobowe, a jednocześnie takiej, aby kamień mógł swobodnie przepuszczać gazy. Pory kamienia porowatego powinny być przepuszczalne dla pary wodnej i innych gazów. Roztwory środków hydrofobizujących używane do zabezpieczania obiektów muszą szybko wnikać w przestrzenie porowe kamienia. Substancja hydrofobowa musi rozkładać się równomiernie w całym materiale, nie może ulegać rozdziałowi ani migrować do powierzchni w trakcie odparowywania rozpuszczalników.

Ważne, żeby środki takie były odporne na działanie temperatur wysokich i niskich, promieniowanie UV oraz innych czynników atmosferycznych. Muszą też chronić kamień przed powstawaniem grzybów i porostów. Użycie impregnatów powinno też chronić powierzchnie kamienne przed zabrudzeniami i ułatwiać samooczyszczanie materiałów pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje przez wiele latutrzymania estetycznego wyglądu powierzchni.

Realizujemy wszystkie typy zleceń, począwszy od drobnych zleceń, nie przekraczających 1 m2 do dużych inwestycji publicznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie budowlanych usług kamieniarskich takich jak :

  • blaty kamienne
  • blaty kuchenne
  • parapety
  • schody
  • posadzki
  • ściany
  • elewacje
  • montaż kamienia

Proponujemy również usługi związane z doborem odpowiedniego kamienia i doradztwem związanym z kamieniem naturalnym.